český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
NEUTRALENE® 1079 Oplosmiddel ZONDER GEVARENPICTOGRAM
Last update: 2024/03/21 09:49

 

REINIGINGSOPLOSMIDDEL ZONDER GEVARENPICTOGRAM

Oplosmiddel speciaal voor inkten, harsen Verven, vernissen en gelijksoortige producten, niet vernet

NIET GECLASSIFICEERD ALS ONTVLAMBAAR ICPE

Gemakkelijk en snel BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

GEURLOOS OPLOSMIDDEL

Geurloos reinigingsoplosmiddel, zonder VOS, goedgekeurd volgens NSF A1, K1, zonder MOSH, POSH, MOAH Verwijdert vetten, inkten

Met alle machines of handmatig, onverdund of verdund in water bruikbaar

 

 

         

 

 

Voldoet aan de Aanbeveling (EU) 2017/84 van de Commissie van 16 januari 2017 inzake de controle van koolwaterstoffen uit minerale oliën in levensmiddelen en in materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

Oplosmiddel voor voedselverwerkende industrie Gegarandeerd vrij van HC, zonder MOSH/POSH, zonder MOAH

Testrapport beschikbaar op aanvraag

Nr. 21/009484 volgens DIN/EN 16.995 (LC, GC/FID) 

 

 

                 

 

 

 56,7%

  

GEEN GEVARENPICTOGRAMMEN

Europese verordening CLP 1272/2008

GHS voorschriften

 

OPLOSMIDDEL VOOR HET REINIGEN EN WASSEN VAN SPECIALE HARSEN, INKTEN, KLEEFMIDDELEN, LIJMEN, VERSE VERF EN GELIJKSOORTIGE PRODUCTEN

  

Ternair mengsel van oplosmiddelen.

Gegarandeerd vrij van gevaarlijke, schadelijke, irriterende of sensibiliserende stoffen.

 

Onbrandbaar, kan koud of in warm bad worden gebruikt.

Geen classificatie als ATEX-zone.

 

Zeer hoog oplossend vermogen KB-index groter dan 150.


Onverdund en verdund in water bruikbaar, afspoelbaar met water.

 

OPTIMALISERING VAN DE

OPLOSMIDDELENBOEKHOUDING 

(IED-richtlijn)

Materiaalbalans ingaande en uitgaande stromen van oplosmiddelen

Licht vluchtig, minder verbruik.

MINDER EMISSIE VAN OPLOSMIDDELEN

ODP 0                 GWP 0 

Ingedeeld als gewoon bedrijfs-/industrieel afval. Lagere vernietigingskosten.


Vriespunt -80°C. Buitenopslag toegestaan.

Zonder retentie (arbeidsrecht.

Product niet gelabeld ICPE milieucode.

Niet-vervuilend product). 

 

Vermindering van industrieel risico, exploitatieverlies, wettelijke aansprakelijkheid

(verzekeringscode)

 

BESCHRIJVING

Azeotroop mengsel. Bezit een sterk oplossend vermogen voor alle ontvettingswerkzaamheden, maar ook voor het warm of koud wassen van machineonderdelen.

Speciaal aanbevolen voor het verwijderen van inkt, hars en lijm- en kleefsporen. 

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Spoelen van inktbakken in de offsetdruk en flexografie.

Inweken van verstuivers van hars, grondverf, verf, schuim en lijm.

Inweken van kwasten, rollers, luchtbelverwijderaars en gereedschap voor het aanbrengen van polyesterharsen en gelcoatings.

Inweken en spoelen van roestvrijstalen coating- en diepdrukcilinders of en geleiderollen.

Reiniging met doek van frames van coating- en drukmachines.

Reiniging met doek van harsapplicatiemachines en verfspuitcabines.

Wassen door centrifugeren van tanks en mengers voor harsen, monomeren en masterbatches.

Reiniging door sproeien en borstelen van productietanks en mengers.

Voor gebruik in reinigingsfonteinen voor oplosmiddelen, onverdund of verdund in water, afhankelijk van de aard van de verven en harsen.

 

NEUTRALÈNE® 1079 wordt in het bijzonder aanbevolen voor het reinigen van textiele zeven voor de zeefdruk door middel van schrapen. Oplossing van contactlijmen, UV-vernettende harsen, carboxyalkyl-, cellulose- en nitrocelluloseharsen.

 

                             Download de technische fiche

 

TYPISCHE FYSISCH-CHEMISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Visueel

  Aspect

Vloeibaar

-

Kleur

  Visueel

Kleurloos

-

Geur

  Olfactorisch

Reukloos

-

Volumemassa aan 25°C

  NF EN ISO 12185

953

kg/m3

Brekingsindex

  ISO 5661

 

-

Vriespunt

  ISO 3016

-80

°C

Oplosbaarheid in water

  -

100

%

Kinematische viscositeit bij 25°C

  NF EN 3104

3,5

mm²/s

Zuurgetal

  EN 14104

0

mg(KOH)/g

Jodiumgetal

  NF EN 14111

0

gI2/100g

Watergehalte

  NF ISO 6296

<,0,01

%

Residu na verdamping

  NF T 30-084

0

%

Dampdruk bij 20°C

  NF EN 13016-1

0,3

hPa

PRESTATIEKENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

KB-waarde (Kauri-butanol)

  ASTM D 1133

> 150

-

Verdampingssnelheid

  n-butylacetaat = 1

DEE = 1

0,030

350

Index

Oppervlaktespanning bij 20°C

  ISO 6295

28,8

Dynes/cm

Doorslagspanning

  IEC 156

nm 

Volt

Koperblad corrosie 100 u bij 40°C

  ISO 2160

1a 

Klassetoekenning

BRANDVEILIGHEIDSKENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Vlampunt (gesloten recipiënt)

  ISO 2719

82

°C

Zelfontbrandingspunt

  ASTM E 659

205 

°C

Onderste explosiegrens

  NF EN 1839

% (volume)

Bovenste explosiegrens

  NF EN 1839

14

% (volume)

Gehalte aan ontplofbare, oxiderende, ontvlambare, licht ontvlambare of zeer licht ontvlambare stoffen

  CLP-verordening

0

%

TOXICOLOGISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Gehalte aan CMR, irriterende, bijtende stoffen

  CLP-verordening

%

Gehalte restmethanol bij transesterificatieproces

  GC-MS

%

Emissie van gevaarlijke, CMR-, irriterende en corrosieve verbindingen bij 160°C.

  GC-MS

%

MILIEUKENMERKEN

KENMERKEN

  NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Bioafbreekbaarheid

  OESO 301 A

OESO 301 C (MITI)

> 70

> 70

%

%

VOS-gehalte (Vluchtige Organische Stoffen)

  -

< 60

%

Zwavelgehalte

  GC MS

%

Benzeengehalte

  ASTM D6229

%

Totaalgehalte halogenen

  GC MS

0

%

Gehalte chlooroplossingen

  -

 

Gehalte aromatische oplossingen

  -

 

Gehalte gevaarlijke stoffen voor het milieu

  CLP-verordening

%

Gehalte aan verbindingen met GWP

  -

0

%

Gehalte aan verbindingen met ODP

  -

%

Koolstofvoetafdruk, levenscyclusanalyse.

  ISO 14040

56,7%

Kg Koolstofequivalent

 

AANBIEDINGSVORMEN

 

Vat 200 L 

 

Solvente de limpeza de segurança, SEM SÍMBOLO DE PERIGO, tintas especiais, resinas, vernizes, tinturas. Inodoro. Solvente para serigrafia, tampografia. Utilizável em fontes de limpeza. Solvente desengordurante, solvente de segurança, solvente biodegradável, solvente sem pictograma, solvente sem etiqueta, desengordurante de segurança, solvente para tintas, solvente resinas, solvente colas, solvente desengordurante industrial, fabricante solventes industriais, solvente de limpeza, solvente para fontes de limpeza, produto fonte de limpeza, solvente tinta para fontes, solvente limpeza de tintas, solvente limpeza de tinturas. fabricante solventes de limpeza. Fornecedores solventes de limpeza. Solventes. Solvente de segurança. Solvente sem símbolo de perigo. Solvente de limpeza sem odor. Solvente para serigrafia. Solvente para tampografia. Solvente traços adesivos. Solvente máquina de lavagem. Solvente para aparelhos de limpeza ultrassons. Solventes novos. Solvente novo. Substitui o diclorometano. Substitui o cloreto de metileno. Substitui Ch2 Cl2. Substitui CMR. Substitui acetona. Substitui acetona. Substitui NMP. Solvente para poliuretanos. Solventes para epóxi. Solvente poliéster. Solvente colas. Solvente tintas. Solvente resinas. Solventes verniz.

 

 

 

      Bus 20 L

 

Veilig oplosmiddel, geurloos, niet-ontvlambaar, gegarandeerd vrij van HC MOSH/POSH MOAH. NSF A1 goedgekeurd. Biologisch afbreekbaar OESO. zonder retentieverplichting. Verwijdert contactlijmen, inkten, niet-gepolymeriseerde harsen. Bruikbaar in fonteinen. DETECT BLUE® verwijderbare apparatuur HACCP BRC8 IFS. veilig reinigingsoplosmiddel, ZONDER GEVARENPICTOGRAM special inkten, harsen, vernis, verven. Geurloos. Oplosmiddel voor zeefdruk, tampondruk. Bruikbaar in reinigingsfonteinen. Ontvettend oplosmiddel, Veilig oplosmiddel, Biologisch afbreekbaar oplosmiddel, Oplosmiddel zonder pictogram, Oplosmiddel zonder label, Veilige ontvetter, Oplosmiddel voor inkten, Oplosmiddel harsen, Oplosmiddel lijm, Oplosmiddel industriële ontvetter, Fabrikant industriële oplosmiddelen, Reinigend oplosmiddel, Reinigingsoplosmiddel, Oplosmiddel voor reinigingsfonteinen, Product reinigingsfontein, Verfoplosmiddel voor fonteinen, Oplosmiddel reiniging inkt, Oplosmiddel reiniging verf. Fabrikanten reinigingsoplosmiddelen. Leveranciers reinigingsoplosmiddelen. Oplosmiddelen. Veilig oplosmiddel. Oplosmiddel zonder gevarenpictogram. Geurloos reinigingsoplosmiddel. Oplosmiddel voor zeefdruk. Oplosmiddel voor tampondruk. Oplosmiddel lijmsporen. Oplosmiddel wasmachine. Oplosmiddel voor ultrasoonbakken. Nieuwe oplosmiddelen. Nieuw oplosmiddel. Vervanger dichloormethaan. Vervanger methyleenchloride. Vervanger ch2 cl2. CMR vervangers. Aceton vervanger. Aceton vervanger. NMP vervanger. Oplosmiddel voor polyurethanen. Oplosmiddel voor epoxy. Oplosmiddel polyester. Oplosmiddel lijm. Oplosmiddel verf. Oplosmiddel harsen. Oplosmiddelen vernis. Oplosmiddelen voor elastomeren. Industrieel onderhoudsproduct. producten zonder mosh posh moah. vet zonder mosh posh moah. smeermiddelen zonder mosh posh moah. oplosmiddelen zonder mosh posh moah. ontvetters zonder mosh posh moah. reinigers zonder mosh posh moah. oliën zonder mosh posh moah. MOSH MOAH voorschriften. MOSH POSH MOAH

GEBRUIKSMETHODEN

             solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres 
Ontvetting met doek Ontvetting met borstel
solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

 

solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

Lagedrukspuiten met waterspoeling

vanaf 20 % in water

 

Fonteinen met reinigingsmiddel

vanaf 50 % in water

 

solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

 solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

Ultrasoonbakken

vanaf 20 % in water

Koude of warme dompeltanks

vanaf 50 % in water

 

 

solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

Roterende of translerende mand

Sproeiwasmachine

vanaf 20 % in water

 

Produceren, smeren, reinigen, beschermen,

IBiotec® Tec Industries® Service 

 biedt een compleet assortiment van

branchespecifieke producten

 


 

U wenst :

 

een gratis

monster een technisch advies

een technisch gegevensblad

een veiligheidsinformatieblad

een veiligheidsinformatieblad

 

- Neem contact op met ons -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

fabrikant van technische chemicaliën,

dankt u voor uw bezoek.IBiotec® Tec Industries®Service zit op: YOUTUBE