český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
NEUTRALENE® 1079 SOLVENT FĂRĂ PICTOGRAMĂ DE PERICOL
Last update: 2024/03/21 09:49

 

SOLVENT DE CURĂȚARE

FĂRĂ PICTOGRAMĂ DE PERICOL

Solvent specific pentru cerneluri, rășini,

Vopsele, lacuri și materiale similare, nereticulate

NU ESTE CLASIFICAT CA INFLAMABIL ICPE

Ușor și rapid BIODEGRADABIL

SOLVENT INODOR

Solvent de curățare inodor, fără VOC, aprobat NSF A1, K1, fără MOSH, POSH, MOAH Elimină unsorile, cernelurile

Se poate utiliza pe toate mașinile sau manual, nediluat sau diluat în apă

 

     

 

 

Respectă Recomandarea (UE) 2017/84 a Comisiei din 16 ianuarie 2017 privind monitorizarea hidrocarburilor din uleiuri minerale în alimente și în materialele și obiectele destinate să vină în contact cu alimentele

Solvent pentru industria alimentară garantat fără HC, fără MOSH/POSH, fără MOAH

Proces verbalt de analiză disponibil la cerere

nr. 21/009484 conform standardului DIN/EN 16.995 (LC, GC-FID) 

 

 

 

 

 

       56,7%

 

FĂRĂ PICTOGRAMĂ DE PERICOL

Regulamentul European CLP 1272/2008

SGH - Reglementări GHS

 

SOLVENT SPECIAL DE CURĂȚARE ȘI SPĂLARE A RĂȘINILOR, ERNELURILOR, ADEZIVILOR, CLEIURILOR, VOPSELELOR PROASPETE ȘI SIMILARE

  

Amestec ternar de solvenți.

Garantat fără substanțe periculoase, nocive, iritante sau sensibilizante.

 

Neinflamabil, poate fi utilizat la rece sau în băi calde.

Dezafectarea zonelor ATEX.

 

Solvent foarte puternic Indice KB mai mare de 150.


Se poate utiliza nediluat sau diluat în apă și poate fi clătit cu apă.

 

OPTIMIZAREA PGS

Planul de gestionare a solvenților 

(DIRECTIVA PRIVIND EMISIILE INDUSTRIALE [IED])

Bilanț de intrare/ieșire a solvenților

Volatilitate scăzută, consum redus.

REDUCEREA EMISIILOR DE SOLVENȚI

ODP 0                 PRP 0 

CLASA DIB deșeuri industriale obișnuite. Costuri mai mici de distrugere.


Punct de îngheț -80 °C. Este permisă depozitarea în aer liber.

Fără retenție (cod de activitate. Produsul nu este etichetat Codul ICPE al mediului. Produs nepoluant). 

 

Reducerea riscului industrial, a perioadelor de întrerupere a activității, a răspunderii civile

(cod de asigurare)

 

 

DESCRIERE

Amestec azeotropic. Este un solvent foarte puternic care permite toate operațiunile de degresare, precum și spălarea pieselor pe mașini la cald sau la rece.

Se recomandă în special pentru îndepărtarea cernelurilor, a rășinilor, a urmelor de clei sau a adezivilor. 

 

DOMENII DE UTILIZARE

Clătirea fântânilor de cerneală în tipărirea offset și flexografică.

Scufundarea duzelor de pulverizare a rășinilor, grundurilor, vopselelor, spumelor și adezivilor.

Scufundarea pensulelor, a rolelor și a instrumentelor de aplicare a rășinilor poliesterice și a straturilor de acoperire din gel.

Scufundarea și barbotarea cilindrilor de acoperire și de heliogravură din oțel inoxidabil și a rolelor de alimentare.

Curățarea cu lavete a cadrelor mașinilor de acoperire și de imprimare.

Curățarea cu lavete a mașinilor de aplicare a rășinilor și a cabinelor de vopsire.

Spălarea prin turbionare a rezervoarelor și a mixerelor pentru rășini, monomeri și amestecuri principale.

Curățarea prin pulverizare și periere a rezervoarelor de producție și a mixerelor.

Utilizarea împreună cu fântânile de curățare cu solvenți, nediluat sau diluat în apă, în funcție de natura vopselelor și a rășinilor.

 

NEUTRALÈNE® 1079 este recomandat în special pentru curățarea prin răzuire a covorașelor textile pentru serigrafie. Dizolvarea adezivilor de contact, a rășinilor de reticulare sub UV, a rășinilor carboxialchilice celulozice și nitrocelulozice.

 

                             Descărcați fișa tehnică

 

CARACTERISTICI FIZICE ȘI CHIMICE TIPICE

CARACTERISTICI

  STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Aspect

  Vizual

Fluid

-

Culoare

  Vizual

Incolor

-

Miros

  Olfactiv

Inodor

-

Densitate la 25 °C

  NF EN ISO 12185

953

kg/m3

Indice de refracție

  ISO 5661

 

-

Punct de îngheț

  ISO 3016

-80

°C

Solubilitate în apă

  -

100

%

Vâscozitate cinematică la 25 °C

  NF EN 3104

3,5

mm²/s

Indice de aciditate

  EN 14104

0

mg(KOH)/g

Indice de iod

  NF EN 14111

0

gI2/100g

Conținut de apă

  NF ISO 6296

<,0,01

%

Reziduuri după evaporare

  NF T 30-084

0

%

Presiunea vaporilor la 20 °C

  NF EN 13016-1

0,3

hPa

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ

CARACTERISTICI

  STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Indice KB

  ASTM D 1133

> 150

-

Viteză de evaporare

  n-butilacetat = 1

DEE = 1

0,030

350

Index

Tensiune superficială la 20 °C

  ISO 6295

28,8

Dyn/cm

Tensiune de străpungere

  IEC 156

nm 

Volți

Coroziune lamă de cupru 100 de ore la 40 °C

  ISO 2160

1a 

Rating

CARACTERISTICI DE SIGURANȚĂ LA INCENDIU

CARACTERISTICI

  STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Punct de aprindere (vas închis)

  ISO 2719

82

°C

Punct de autoaprindere

  ASTM E 659

205 

°C

Limită inferioară de explozivitate

  NF EN 1839

% (volum)

Limită superioară de explozivitate

  NF EN 1839

14

% (volum)

Conținut de substanțe explozive, oxidante, inflamabile, foarte sau extrem de inflamabile

  Regulamentul CLP

0

%

CARACTERISTICI TOXICOLOGICE

CARACTERISTICI

  STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Conținut de substanțe cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, iritante, corozive

  Regulamentul CLP

%

Conținutul de metanol rezidual de la transesterificare

  GC-MS

%

Emisii de compuși periculoși, CMR, iritanți, corozivi la 160°C.

  GC-MS

%

SPECIFICAȚII DE MEDIU

CARACTERISTICI

  STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Biodegradabilitate

  OCDE 301 A

OCDE 301 C (MITI)

> 70

> 70

%

%

Conținut de COV (compuși organici volatili)

  -

< 60

%

Conținut de sulf

  GC MS

%

Conținut de benzen

  ASTM D6229

%

Conținut total de halogen

  GC MS

0

%

Conținut de solvenți clorurați

  -

 

Conținut de solvenți aromatici

  -

 

Conținut de substanțe periculoase pentru mediu

  Regulamentul CLP

%

Conținut de compuși cu potențial de încălzire globală

  -

0

%

Conținut de compuși cu potențial de epuizare a ozonului

  -

%

Amprentă de carbon, analiza ciclului de viață.

  ISO 14040

56,7%

Kg echivalent carbon

 

PREZENTĂRI

 

Butoi 200 L 

 

Solvent de siguranță, inodor, neinflamabil, garantat fără HC MOSH/POSH MOAH. Aprobat NSF A1. Biodegradabil OCDE. Fără obligații de păstrare. Îndepărtează adezivii de contact, cernelurile, rășinile non-polimerizate. Se poate utiliza în fântâni. Echipamente detașabile DETECT BLUE® HACCP BRC8 IFS. Solvent de curățare de siguranță, FĂRĂ PICTOGRAMĂ DE PERICOL, rășini, lacuri, vopsele speciale. Fără miros. Solvent pentru serigrafie, tampografie. Se poate utiliza în fântâni în curățare. Solvent degresant, Solvent de siguranță, Solvent biodegradabil, Solvent fără pictogramă, Solvent neetichetat, Degresant de siguranță, Solvent pentru cerneluri, Solvent pentru rășini, Solvent pentru cleiuri, Solvent degresant industrial, Producător de solvenți industriali, Solvent curățare, Solvent de curățare, Solvent pentru fântâni de curățare, Produs pentru fântâni de curățare, Solvent pentru vopsele utilizat în fântâni, Solvent pentru curățarea cernelii, Solvent pentru curățarea vopselelor. producători de solvenți de curățare. Furnizori de solvenți de curățare. Solvenți. Solvent de siguranță. Solvent fără pictogramă de pericol. Solvent de curățare inodor. Solvent pentru serigrafie. Solvent de tampografie. Solvent de urme adezive. Solvent pentru mașină de spălat. Solvent pentru rezervoare cu ultrasunete. Noi solvenți. Nou solvent. Înlocuitor de diclormetan. Înlocuitor de clorură de metilen. Înlocuitor ch2 cl2. Înlocuitori de CMR. Înlocuitor de acetonă. Înlocuitor de acetonă. Înlocuitor de NMP. Solvent pentru poliuretani. Solvent pentru epoxy. Solvent poliester. Solvent lipiciuri. Solvent vopsele. Solvent rășini. Solvent lacuri. Solvent elastomeri. Produse de întreținere industrială. produse fără mosh posh moah. grăsimi fără mosh posh moah. lubrifianți fără mosh posh moah. solvenți fără mosh posh moah. degresanți fără mosh posh moah. produse de curățare fără mosh posh moah. uleiuri fără mosh posh moah. Regulamentul MOSH MOAH. MOSH POSH MOAH

 

 

 

  Canistră 20 L

 

Solvent de siguranță, inodor, neinflamabil, garantat fără HC MOSH/POSH MOAH. Aprobat NSF A1. Biodegradabil OCDE. Fără obligații de păstrare. Îndepărtează adezivii de contact, cernelurile, rășinile non-polimerizate. Se poate utiliza în fântâni. Echipamente detașabile DETECT BLUE® HACCP BRC8 IFS. Solvent de curățare de siguranță, FĂRĂ PICTOGRAMĂ DE PERICOL, rășini, lacuri, vopsele speciale. Fără miros. Solvent pentru serigrafie, tampografie. Se poate utiliza în fântâni în curățare. Solvent degresant, Solvent de siguranță, Solvent biodegradabil, Solvent fără pictogramă, Solvent neetichetat, Degresant de siguranță, Solvent pentru cerneluri, Solvent pentru rășini, Solvent pentru cleiuri, Solvent degresant industrial, Producător de solvenți industriali, Solvent curățare, Solvent de curățare, Solvent pentru fântâni de curățare, Produs pentru fântâni de curățare, Solvent pentru vopsele utilizat în fântâni, Solvent pentru curățarea cernelii, Solvent pentru curățarea vopselelor. producători de solvenți de curățare. Furnizori de solvenți de curățare. Solvenți. Solvent de siguranță. Solvent fără pictogramă de pericol. Solvent de curățare inodor. Solvent pentru serigrafie. Solvent de tampografie. Solvent de urme adezive. Solvent pentru mașină de spălat. Solvent pentru rezervoare cu ultrasunete. Noi solvenți. Nou solvent. Înlocuitor de diclormetan. Înlocuitor de clorură de metilen. Înlocuitor ch2 cl2. Înlocuitori de CMR. Înlocuitor de acetonă. Înlocuitor de acetonă. Înlocuitor de NMP. Solvent pentru poliuretani. Solvent pentru epoxy. Solvent poliester. Solvent lipiciuri. Solvent vopsele. Solvent rășini. Solvent lacuri. Solvent elastomeri. Produse de întreținere industrială. produse fără mosh posh moah. grăsimi fără mosh posh moah. lubrifianți fără mosh posh moah. solvenți fără mosh posh moah. degresanți fără mosh posh moah. produse de curățare fără mosh posh moah. uleiuri fără mosh posh moah. Regulamentul MOSH MOAH. MOSH POSH MOAH

MODURI DE UTILIZARE

             solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres 
Cârpă pentru degresare Degresare cu perie
solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

 

Biztonsági oldószer, szagtalan, nem gyúlékony, garantáltan HC MOSH/POSH MOAH-mentes. NSF A1 jóváhagyással. Biológiailag lebomló OCDE. Visszatartási kötelezettség nélkül. Eltávolítja a kontaktragasztókat, tintákat és a kikeményítetlen gyantákat. Használható szökőkutakban. DETECT BLUE® HACCP BRC8 IFS eltávolítható berendezés. biztonsági tisztító oldószer, VESZÉLYT JELZŐ PIKTOGRAM NÉLKÜL speciális tintákhoz, gyantákhoz, lakkokhoz, festékekhez. Szagtalan. Oldószer szitanyomáshoz és tamponnyomáshoz. Használható tisztító szökőkutak esetében. Zsírtalanító oldószer, Biztonsági oldószer, Biológiailag lebomló oldószer, Piktogramok nélküli oldószer, Címkézés nélküli oldószer, Biztonsági zsírtalanító, Tinta oldószer, Gyantaoldószer, Ragasztó-oldószer, Ipari oldószer zsírtalanító, Ipari oldószer gyártó, Tisztító oldószer, Szökőkút tisztító oldószer, Szökőkút tisztító termék, Festékoldószer szökőkutakhoz, Tintatisztító oldószer, Festéktisztító oldószer. tisztító oldószerek gyártói. Tisztító oldószerek szállítói. Oldószerek. Biztonsági oldószer. Oldószer veszélyt jelző piktogram nélkül. Szagtalan tisztító oldószer. Oldószer szitanyomáshoz. Oldószer tamponnyomáshoz. Oldószer ragasztó maradványaihoz. Oldószer mosógéphez. Oldószer ultrahangos tálcákhoz. Új oldószerek. Új oldószer. Diklór-metán-helyettesítő. Metilén-klorid-helyettesítő. CH2Cl2-helyettesítő. CMR-helyettesítők. Acetonhelyettesítő. Acetonhelyettesítő. NMP-helyettesítő. Oldószer poliuretánokhoz. Oldószerek epoxihoz. Poliészter-oldószer. Ragasztóoldószer. Festékoldószer. Gyantaoldószer. Lakkoldószer. Elasztomer-oldószerek. Ipari karbantartási termékek. Mosh-, posh-, moah-mentes termékek. Mosh-, posh-, moah-mentes zsírok. Mosh-, posh-, moah-mentes kenőanyagok. Mosh-, posh-, moah-mentes oldószerek. Mosh-, posh-, moah-mentes zsírtalanítók. Mosh-, posh-, moah-mentes tisztítószerek. Mosh-, posh-, moah-mentes olajok. MOSH-, MOAH-szabályozás. MOSH, POSH, MOAH

Pulverizatoare de joasă presiune cu jet de apă

de la 20% în apă

 

Fântâni cu solvenți

de la 50% în apă

 

solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

 solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

Rezervor cu ultrasunete

de la 20% în apă

Rezervoare pentru scufundare la frig sau la cald

de la 50 % în apă

 

 

solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

Coș rotativ sau translativ

Mașină de spălat prin pulverizare

de la 20% în apă

 

Fabricare, lubrifiere, curățare, protejare
IBiotec® Tec Industries® Service 
oferă o gamă completă de 
produse specifice industriei

 


 

Doriți:

 

o mostră gratuită 
o recomandare tehnică 
o fișă tehnică 
o fișă cu date de securitate

 

- Contactați-ne -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

fabricant de produse chimice tehnice, 
vă mulțumește pentru vizită.IBiotec® Tec Industries® Service este pe : YOUTUBE